Skip to main content
Door het verdwijnen van de bijlage Geniet in De Gelderlander houdt ook deze website op te bestaan. Artikelen over bijvoorbeeld uitgaan, lekker eten, uitgaanstips, cd-recensies en de agenda vindt u voortaan op dg.nl/uit-thuis.

Disclaimer

Hoewel Geniet.nl/De Gelderlander met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, kunnen fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie niet volledig worden uitgesloten. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Vermelde prijzen en data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
    
Bezoekers en/of gebruikers van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op Geniet.gelderlander.nl door derden aangeboden informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 
Geniet.gelderlander.nl/De Gelderlander aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website Gelderlander.geniet.nl.

De redactie van De Gelderlander behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien deze in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Advertentie Voorwaarden van De Gelderlander.