Skip to main content
Door het verdwijnen van de bijlage Geniet in De Gelderlander houdt ook deze website op te bestaan. Artikelen over bijvoorbeeld uitgaan, lekker eten, uitgaanstips, cd-recensies en de agenda vindt u voortaan op dg.nl/uit-thuis.

AMICITIA Vereniging viert eeuwfeest - Zomp weer week lang het theater van Loil

Marchel Chevalking

Het toneelstuk als onlosmakelijk onderdeel van de jaarlijkse muziekuitvoering. Zo raakte Willem Duis 39 jaar geleden betrokken bij het toneel van Amicitia in Loil.

 

Een week lang is sporthal de Zomp het theater van Loil. Een paar honderd bezoekers zien de jeugd van Amicitia èn de volwassenentoneelgroep aan het werk. Willem Duis is de regisseur van het laatstgenoemde gezelschap. "Ooit kwamen ze mannelijke spelers te kort. Binnen de muziekvereniging werd naar spelers gezocht. Toen kwamen ze bij mij, zo ben ik er in gerold."

 

In september beginnen de repetities. Het stuk is gekozen op basis van het aantal spelers dat mee wil doen. Duis: "Vervolgens gaan we kijken wie het beste bij welke rol past." Amicitia kiest vrijwel altijd voor een klucht. Duis: "Dat is wat het publiek het liefste wil. Als tonelist is het leuk om weleens een thriller te spelen, maar dan merk je later toch dat het publiek eigenlijk komt om een avondje te lachen."

 

De bezoekersaantallen wijzen uit dat die strategie werkt. Zit er de eerste voorstelling honderdtwintig man in de zaal, bij de derde en laatste voorstelling barst De Zomp uit zijn voegen. Duis: "Dan hebben we honderdtachtig man in de zaal. Mond-tot-mondreclame is voor ons de beste reclame."

 

Elsbeth Rozenboom, adviseur theater van de stichting Kunst en Cultuur Gelderland in Arnhem constateert dat amateurtoneel nog steeds leeft in de provincie. "Het amateurtoneel bloeit. Net als dit gezelschap uit Loil, zijn er in de provincie veel toneelverenigingen die al heel lang bestaan. In Gelderland zijn naar bij ons bekend is tweehonderdvijftig, tot tweehonderdvijfenzeventig toneelverenigingen.

 

Maar dat kunnen er wel veel meer zijn, niet elke vereniging staat bij ons geregistreerd." Rozenboom ziet dat er wat het amateurtoneel betreft veel variaties zijn. "Je hebt groepen die al heel lang bestaan en die een vaste achterban hebben. Er zijn ad hoc-gezelschappen die ontstaan naar aanleiding van bijvoorbeeld een eeuwfeest in een dorp en je hebt groepen rond een regisseur.

 

Het aanbod is breed. En wat het repertoire van een groep is, is afhankelijk van de ambities van het gezelschap." Zo kiest Amicitia traditiegetrouw voor een klucht. Rozenboom: "Er wordt vaak gedacht dat een klucht spelen makkelijk is. Maar een klucht spelen is moeilijk. Humor uitspelen is het moeilijkste dat er is. Het gaat er niet om dat jij als speler lacht, maar het publiek moet kunnen lachen. Dan komt het aan op timing en dat de rollen goed gecast worden." Regisseur Willem Duis van Amicitia heeft er alle vertrouwen in. "Onze spelers hebben allemaal veel ervaring, dus het gaat weer lukken."


Nieuwe reactie inzenden

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <br> <br /> <em> <b> <u> <i> <strong> <quote> <cite>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.